Βρυγμός (σφύξιμο, τρίξιμο δοντιών) και παθήσεις της κροταφογναθικής διάρθρωσης