Στοματική χειρουργική

Στοματική χειρουργική

Εξαγωγή δοντιών των οποίων η διατήρηση στο στόμα κρίνεται αδύνατη. Χειρουργικές εξαγωγές, αφαίρεση κύστεων και λοιπών βλαβών του στόματος, ακρορριζεκτομές, ανύψωση μεμβράνης ιγμορείου και επιπρόσθετες επεμβάσεις στοματικής χειρουργικής πραγματοποιούνται σε συνεργασία με ομάδα στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών.