Περιοδοντολογία (Θεραπεία ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας)

Περιοδοντολογία (Θεραπεία ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας)

Η υγεία των ούλων και του συνόλου των περιοδοντικών ιστών αποτελεί την βάση για την υγεία του στόματος και τις μετέπειτα οδοντιατρικές θεραπείες.
Δίνεται βαρύτητα στην πρόληψη μέσω της παροχής οδηγιών στοματικής υγιεινής, αποτρύγωσης (καθαρισμός) και συνεχούς παρακολούθησης των ασθενών μας.
Αντιμετωπίζονται παθήσεις των ούλων, όπως η ουλίτιδα και η περιοδοντίτιδα. Η θεραπεία περιλαμβάνει αποτρύγωση, ριζικές αποξέσεις, σύστημα επανακλήσεων και επανεξετάσεων.