Εμφυτευματολογία

Εμφυτευματολογία

Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων, με ή χωρίς τη χρήση οστικών μοσχευμάτων, σε συνεργασία με ομάδα στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών για αντιμετώπιση μερικής ή ολικής νωδότητας. Προσθετική αποκατάσταση επί εμφυτευμάτων. Έμφαση στην υψηλή ποιότητα των υλικών και στην ανώδυνη και άρτια εκπόνηση του σχεδίου θεραπείας.

.