Φλώρου Ευθυμία

Χειρουργός οδοντίατρος, DDS

Η οδοντίατρος Φλώρου Ευθυμία, απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό <<Λίαν Καλώς>>, ασχολείται με όλο το φάσμα της γενικής οδοντιατρικής.
Συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια και σεμινάρια, φροντίζοντας για την συνεχή επιμόρφωσή της.
Ασχολείται με την συγγραφή επιστημονικών άρθρων και εργασιών.
Προάγει την στοματική υγεία παιδιών και ενηλίκων, με έμφαση στην πρόληψη αλλά και την θεραπεία των παθήσεων της στοματικής κοιλότητας, καθώς και στην αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του στοματογναθικού συστήματος.